Pedagogisch beleidsplan:

Er is er een pedagogisch beleidsplan vanuit het gastouderbureau waar ik volledig achtersta.
Dit beleidsplan kunt u opvragen / downloaden van mijn site:

Download hier het beleidsplan.

Ook moet ik voldoen aan de eisen zoals deze gesteld worden door de GGD en de gastouderbureaus.
Hierop wordt ieder jaar opnieuw gecontroleerd.
Tevens zijn er VOG voor alle gezinsleden aanwezig.
Mijn nummer in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is 346332163 per 07 februari 2014.

Laatste inspectierapport